Hvad er luftens Negative ioner?

Forskningen har vist, at negative ioner kan have en helbredende effekt og modvirker træthed. Desuden forbedrer de negative ioner det autonome nervesystem, blodcirkulationen, hjernefunktioner, kroppens immunforsvar og stofskiftet. De har positiv indflydelse på lungefunktionen, aktiverer hormonproduktionen og forbedrer luftvejene. De negative ioner medvirker til hurtigere at læge skrammer og sår, samt dræber bakterier og virus før de når at mutere.

Det foregår, fordi negativt opladet stof har evne til hurtigt at trænger ind i organismen og indvirker positivt på blodsystemet.
De dårlige positive ioner får vi alle steder fra i rigelige mængder. For eksempel i en by er det meget kompliceret, for her er der masser af kilder til positive spændinger, for eksempel fra transport, fabriker, forskellige slags industri, lystofrør, bygninger med jernkonstruktioner, tv og computere, vores påklædning, og endda os selv er kilde til positive spændinger. Derfor føler vi os tit dårlig tilpas i sådanne omgivelser.

Stabilisere pH

Luftens negative ion`er  normaliserer væskebalancen i cellerne og optimerer cellernes pH, hvilket har stor betydning for alle enzymprocesser i kroppen. Samtidig optimeres cellernes optagelse af næringsstoffer.

 

Nogle af organismens påvirkninger af luftens negative ioner.

Påvirker i 90 % af tilfældene astma positivt.Øger lungekapaciteten.
Forsyner cellerne med en negativ ladning som forsvarre dem mod toksiner (som er positivt ladede).Naturens antioxidant, neutralisering af frie radikaler.
Forøger blodets oxyhæmoglobin og dermed iltoptagelse.Modvirker betændelsestilstande i de øvre luftveje.
Modvirker allergiske forstyrrelser.Virker smertestillende, beroligende og rensende.
Surt blod bliver mere basisk, hjælper til rensning af blodet.Bedrer balancen i de hormonale sekretioner.
Virker normaliserende på blodtrykket.Forbedrer tilstande af nervøs irritabilitet, søvnløshed og angst.
Forebygger overfor infektionssygdomme.Forbedrer koncentrationen, den fysiske ydeevne, arbejdsevne og humør.
Negative ioner åbner ion-kanaler som fremmer den cellulære kommunikation.Kontrollen genoprettes eller bevares i det autonome nervesystem, og dermed de medfødte helbredelses systemer.

 

Stabiliserer sindet og gør os i godt humør.

De negative ioner stimulere også det parasympatiske nervesystem til at dulme sjæl og sind og aktivere endorphin hormon, der forstærker lykkefølesen. Kælenavnet for beta-endorphinet indeni hjernen er 'lykke hormonet' og fungere til at stabilisere sindet. Samtidig giver det kraft til at bekæmpe sygdomme.

 Hvordan kan luftens negative ion`er virke på så mange lidelser?

Sygdomme skyldes mange gange ophobninger af affaldsstoffer, som ikke kan komme væk fra cellen og ud af kroppen, med deraf følgende betændelsestilstande. Andre sygdomme som astma og allergi skyldes en overreaktion af celler i immunsystemet. Opheling af væv kræver optimal enzymfunktion. Disse forhold kan luftens negative ion`er rette op på.

 

Andre forhold omkring ionerne.

Fortæller myre hvornår det vil regne.
Luften omkring os er fyldt med disse elektrisk ladede partikler. De synes at have meget at gøre med så forskellige ting som vores stemninger, at kvæg bliver nervøse før en storm, at gigtplagede led begynder at "snurre" når barometeret falder, og gør at myrer på forhånd ved når det vil regne, så de i tide kan nå at blokere deres tunneler mod oversvømmelse.

Hvad er negative ioner og hvor kommer de fra?
Omtales ofte som "vitaminer i luften", en ion er en partikel, der har elektricitet. Ioner er molekyler, der har vundet eller tabt en elektrisk ladning. De skabes i naturen som luft molekyler og frivives på grund af sollys, stråling, og bevægelse i luft og vand. Du har måske oplevet den strøm af negative ioner da du sidst gik en tur på stranden eller gik under et vandfald. Men en del af den eufori man føler sådanne steder er ikke kun at være i denne vidunderlige natur og væk fra de normale rutiner fra hjem og arbejde. Luften i bjergene og ved havet siges at indeholde titusinder af negative ioner. På Yosemite Falls i USA, vil du kunne opleve over 100,000 negative ioner pr kubik centimeter. På den anden side, hvis du er på en motorvej eller dit kontor, vil du opleve under 100 negative ioner eller måske endda slet ingen.

Hvordan kan de negative ioner påvirker celler?
Det menneskelige legeme består af milliarder af celler der hver især er omgivet af en cellevæg. Denne cellevæg udfører mange vigtige roller, og nogle af disse er at absorbere næringsstoffer, vitaminer, hydrering og mineraler. Cellevæggen er også ansvarlig for at fjerne surt affald og toksiner. Når mængden af negative ioner i blodet er forøget, aktiveres denne funktion i en cellerne. Når der er flere positive ioner, bliver cellens vægge tætte og cellernes evne til at absorbere ernæring og eliminere toksiner er deaktiveret. Gennem forskning udført af Dr. Tanaka i Japan, blev det opdaget, at når negative ionisering er tilført, mobiliserer og stiger indholdet af kalcium og natrium (salt) i blodet, fordi blodet renses. Blodet bliver mere basisk, og at holde din krop i en mere "basisk" tilstand har mange fordele.
En interessant iagttagelse fra studier af skeletrester fra indfødte afrikanere, som døde af naturlige årsager eller sult er, at der intet spor er af Osteoporosis (knogleskørhed). Man mener dette skyldes en naturlig alkalisk føde.

Negative ioner og allergi.
Eksperimenter af Dr. Albert P. Krueger og Dr. Richard F. Smith ved University of California har vist, hvordan ionisering påvirker dem som er følsomme over for luftbårne allergener. Vores bronchiale rør og luftrøret er foret med bittesmå mikroskopisk fimrehår kaldet cilia. Der findes to typer af fimrehår, bevægelige og ikke bevægelige. De bevægelige fimrehår bevæger sig som en pisk med omkring 900 slag i minuttet. Sammen med slim, holder de vores luftveje fri for støv og pollen. Krueger og Smith udsatte det trakeale væv for negative ioner, og fandt, at fimrehårenes slag blev forøget til 1200 slag i minuttet, og at flytning af slim blev øget og dermed en øget udrensning af lunger og luftrør. Doser af positive ioner produceret den modsatte virkning: fimrehårs slaget aftog til 600 slag i minuttet eller mindre og bevægelses strømmen af slim blev nedsat eller helt stoppet.

Hvordan ioner påvirker vores humør?
De fleste eksperter er enige om, at ioner handler om vores evne til at absorbere og udnytte ilt. Negative ioner i blodet fremskynde leveringen af ilt til vores celler og væv, der ofte giver os samme euforisk følelse som vi får fra et par indåndinger af ren ilt. Positive ioner bremser derimod leveringen af ilt, der giver markante symptomer på iltmangel. Forskerne mener også, at negative ioner kan stimulere det reticuloendotheliale system, en del af immunsystemets celler i vores krop som beskytter vores modstandskraft over for sygdomme.

Dårligt indeklima i modernede bygninger.
Forskere mener vi en dag vil regulere det indendørs ion niveauet lige så meget som vi nu regulere temperatur og fugtighed. Ironisk nok, bliver dagens airconditionerede bygninger, tog og fly ofte superladet med skadelige positive ioner fra metal blæsere, filtre og aftrækskanaler klimaanlæg som fjerner luftens indhold af negative ioner, før den når sin destination. I følge Dr. Hansell - Det forklarer, hvorfor så mange mennesker i områder med aircondition føler sig trætte og har en trang til at åbne et vinduet.

Vi har stadig meget at lære om atmosfæriske ioner, og forskerne mener, at disse magiske bits af elektricitet, under kunstige kontrol, snart vil hjælpe millioner til et sundere, gladere, mere produktivet liv.


Produktet er nu tilføjet til din produkt sammenligning